Cheptăn Filips

Am încercat să vreau să văd. Versiunea ROKMND mi se pare însă de o calitate organizaţională şi dramatică net superioară, aşa cum reiese şi din al cincilea comentariu.